Breaking News

फलटण शहरातील सराईत गुन्हेगार तडीपार

Deportation of criminals from Phaltan city

फलटण (गंधवार्ता वृत्तसेवा) दि.२८ - सन २०२० पासुन इसम नामे संजय ज्ञानदेव पवार, रा. दत्तनगर फलटण, ता. फलटण, जि. सातारा याच्या विरुध्द फलटण शहर पोलीस ठाणे येथे चोरी करणे, लोकसेवकास त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासुन धाकाने परावृत्त करणे, दमदाटी करणे, महिलेचा विनयभंग उद्देशाने कृती करणे, बेकायदेशीर जमाव जमवुन दंगा करणे, मारहाण करणे वगैरे गुन्हेगारी गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीस आळा घालण्यासाठी या पुर्वी फलटण शहर पोलीस ठाण्यामार्फत प्रतिबंध कारवाई केली होती. तरीही त्याने त्याची गुन्हेगारी कृत्ये सुरु ठेवली होती. त्यामुळे कलम ५६(१) (अ) (ब) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमान्वये त्यास हद्दपार करण्याबाबत फलटण शहर पोलीस ठाण्याने उपविभागीय दडाधिकारी, फलटण यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या अनुषंगाने चौकशीअंती उपविभागीय दडाधिकारी, फलटण यांनी संजय ज्ञानदेव पवार, रा. दत्तनगर फलटण, ता. फलटण, जि. सातारा यास संपूर्ण सातारा जिल्हा, पुणे जिल्हयातील बारामती व पुरंदर तालुका व सोलापूर जिल्हयातील माळसिरस तालुका येथून दोन वर्षाकरिता हद्दपार करण्याचे आदेश निर्गमित केले होते. सदर आदेशाची संजय ज्ञानदेव पवार याच्यावर बजावणी करुन त्यास हद्दपार करण्यात आले आहे.

सदरची कामगिरी पोलीस अधीक्षक श्री समीर शेख,  अपर पोलीस अधीक्षक श्रीमती आँचल दलाल, उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री राहुल धस यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदरची कारवाई सपोनि. नितीन शिंदे, पोउपनि, सुरज शिंदे, स.पो. फौ. संतोष कदम, पोह. बापूराव धायगुडे, सचिन जगताप, पोशि. काकासो कर्णे, स्वप्नील खराडे, सचिन पाटोळे यांनी केली.

No comments