Breaking News

राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजनेचा जिल्ह्यातील पशुपालकांनी लाभ घ्यावा - डॉ. अंकुश परिहार

Animal husbandry breeders in the district should benefit from the National Livestock Mission (Rashtriy Pashudhan yojana)

    सातारा (जिमाका) : केंद्र व राज्य शासनाने सन 2021-22 या वर्षापासुन पशुसंवर्धनाद्वारे उद्योजकता व कौशल्य विकासावर आधारित नविन सुधारित राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission) योजना राबविण्यात येणार आहे.या योजनेअंतर्गत  पशुधन आणि कुक्कुट प्रजाती विकास उपअभियान अंतर्गत - शेळी – मेंढी पालन, कुक्कुट पालन, वराह पालन,  पशुखाद्य व वैरण उपअभियान अंतर्गत गुणवत्तापुर्ण वैरण बियाणे उत्पादन, बेल / मुरघास निर्मिती, टीएमआर व फॉडर ब्लॉक निर्मिती इ. करिता प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करुन  जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पशुपालकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. अंकुश परिहार यांनी केले आहे.

    राष्ट्रीय पशुधन अभियान या योजनेअंतर्गत अधिकतम अनुदानाची मर्यादा ही शेळी – मेंढी पालन करिता रुपये 50 लक्ष, कुक्कुट पालनाकरिता रुपये 25 लक्ष, वराह पालनाकरिता रुपये 30 लक्ष आणि पशुखाद्य व वैरण उपअभियान अंतर्गत समाविष्ठ प्रकल्पांसाठी रुपये 50 लक्ष असणार आहे. या योजनेचा लाभ हा व्यक्तीगत व्यावसायिक, स्वयं सहाय्यता बचत गट, शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी  सहकारी संस्था, सेक्शन 8 अंतर्गत स्थापित कंपनी, सह जोखिम गट,  सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, स्टार्ट अप ग्रुप इ. घेवू शकतात. या योजनेच्या लाभाकरिता ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करावयाचा असुन  अर्ज सादर करतांना सविस्तर प्रकल्प अहवाल, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रहिवाशी पुरावा (मतदान ओळखपत्र, वीज देयक), बँकेचा तपशील व रद्द केलेला बँक धनादेश इ. अपलोड करणे अनिवार्य असून याशिवाय अनुभवाचे प्रमाणपत्र, वार्षिक लेखामेळ, आयकर रिटर्न, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, जीएसटी प्रमाणपत्र, जमिनीचे कागदपत्रे इ. उपलब्ध असल्यास ऑनलाईनच अपलोड करावेत. सदर योजनेच्या सविस्तर मार्गदर्शक सुचना, अर्जाचा नमुना, वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न इ. महाराष्ट्र शासनाचे पशुसंवर्धन विभागाचे संकेतस्थळ https://ahd.maharashtra.gov.in व केंद्र शासनाचे संकेतस्थळ https://nlm.udyamimitra.in यावर उपलब्ध आहे.

No comments